Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY E - SHOPU VTC, a.s. PRE ZÁKAZNÍKOV ZO SLOVENSKÉ REPUBLIKY

I. Všeobecné ustanovenia
 
Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Českej republiky zmluvné vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim VTC, a.s., Plzeňská 868, 783 91 Uničov, IČO 25390341, Česká republika a kupujúcim prostredníctvom e-shopu VTC, a.s.
Prevádzkovateľom e-shopu (elektronického obchodu) je VTC, a.s., Uničov, ČR.
 
II . Predmet plnenia
 
Predmetom plnenia je dohodnutá dodávka tovaru prostredníctvom objednávky z e-shopu VTC, a.s. v režime B2B, teda sa na nákup nevzťahuje možnosť vrátenia tovaru do 14 dní bez udania dôvodu.
 
III . Registrácia a nákup v e-shope VTC, a.s.

V slovenskom jazykovom rozhraniu e-shopu VTC, a.s. môžu nakupovať iba riadne registrovaní zákazníci zo Slovenské republiky. Žiadosť o registráciu je možné vyplniť kedykoľvek, registrácia je však vykonávaná ručne (kontrola údajov v Živnostenskom a Obchodnom registri) a to v pondelok až piatok od 7:00 do 15:30 hodín. Zaregistrované môžu byť len a len podnikateľské subjekty, ktoré majú pridelené platné IČ, podnikajú na území SR a tovar je určený pre zaslanie na územie SR.
Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru aj s obchodnými podmienkami stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom. Ak objedná kupujúci tzv. termínované produkty, teda tie, u ktorých je vystavený termín dostupnosti po objednaní z výroby, robí tak na svoje nebezpečenstvo a nemožno ich vrátiť predávajúcemu.

IV . Cena, platenie a doprava
 
Kúpna cena je dohodnutá na základe cenníka predávajúceho, ktorý je platný v deň, kedy kupujúci objednáva tovar. Štandardne je cena stanovená bez DPH.
Tovar je expedovaný od pondelka do piatku prostredníctvom prepravnej spoločnosti PPL s doručením do druhého dňa. Zákazníkom bez uzatvorenej Kúpnej zmluvy s VTC, a.s. je tovar posielaný na dobierku, zákazníci s uzavretou Kúpnou zmluvou zaplatia hodnotu tovaru prevodným príkazom v lehote uvedenej na faktúre.
Ak hodnota odoslanej objednávky nedosiahne 120,- EUR bez DPH, bude účtované prepravné v hodnote 5,50 EUR bez DPH, nad túto sumu je preprava zadarmo. V prípade dobierky u objednávky do 120,- EUR bez DPH bude účtované prepravné a dobierka vo výške 9,50 EUR bez DPH, nad túto hodnotu nie je prepravné a dobierka účtované.
Vlastnícke právo k dodávanému tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.
Predávajúci nesie zodpovednosť za riziko straty, zničenia alebo poškodenia tovaru počas prepravy ku kupujúcemu. Kupujúci je povinný prekontrolovať pri prevzatí stav zásielky, neporušenosť obalov a firemných pások. V prípade pochybnosti o nepoškodenosť zásielky je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. Ak dôjde k ujme na tovaru počas prepravy a kupujúci túto skutočnosť zistí pri odovzdaní prepravcom, vyčká s prevzatím, ihneď kontaktuje predávajúceho a dohodne sa na ďalšom postupe.
 
V . Dodacia lehota
 
Termín dodania tovaru závisí od času doručenia objednávky z e-shopu VTC, a.s. Objednávky, prijaté v pracovný deň do cca 15:00 hod (záleží na ich rozsahu a na vyťaženosti expedície) sú expedované ten istý deň do 15:30 hod. Objednávky, prijaté neskôr, budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Odoslanie zásielky je avizované správou na e-mailovú adresu kupujúceho v deň odoslania v popoludňajších hodinách. V prípade odoslania dobierky je oznámená aj čiastka dobierky. Preprava je realizovaná prepravnou spoločnosťou PPL s dodaním do 24 hodín v pracovné dni.
Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne, ak dôjde v priebehu spracovania objednávky k nedostupnosti niektoré objednané položky. O tejto situácii je kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.
 
Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci.
 
Predávajúci je v takom prípade povinný informovať kupujúceho a má potom právo predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od zmluvy a to bez zodpovednosti za škody vzniknuté kupujúcemu nesplnením dodávky.
 
VI . Ďalšie dojednania
 
Zjavné vady musí byť kupujúcim oznámené predávajúcemu a to najneskôr do 7 dní po prevzatí tovaru. Reklamácie na tovar je predávajúcim vybavená okamžite, ak je náhradný tovar skladom. Ak nie je tovar okamžite dostupný, reklamácia sa rieši dohodou s kupujúcim (posunutie termínu náhradného dodania, ev.vystavenieí dobropisu).

VII . Záver
 
Tieto obchodné podmienky sú platné pre obchodný styk kupujúceho prostredníctvom elektronického obchodu v slovenskom jazykovom rozhraní (e-shopu SK) predávajúceho VTC, a.s. na webovej adrese www.vtc.cz alebo www.vtc.eu.
 
V Uničove dňa 22.12.2023


 

Nahrávam… Prosím čakajte